Principes

Eén van de belangrijkste principes in de osteopathie is dat er niet enkel op de klacht gewerkt wordt, maar dat het totale lichaam bekeken wordt. Zo kan het perfect zijn dat de oorzaak van uw klacht zich op een heel andere plaats in het lichaam bevindt. Deze manier van holistisch denken resulteert in een heel individuele aanpak. Elke patiënt wordt als uniek beschouwd en krijgt dan ook een individuele, specifieke aanpak.

Elk orgaan of gewricht moet een zekere beweeglijkheid hebben om gezond te blijven en goed te functioneren. Bij bewegingsdysfuncties kunnen klachten op verschillende gebieden ontstaan. De osteopaat zal de beweeglijkheid opsporen en herstellen. Bewegingsverlies kan ontstaan door een ongeval, ziekte, operatie, bevalling, slechte voedingsgewoontes… Bij bewegingsherstel wordt er op verschillende domeinen gewerkt: het bewegingsstelsel met de gewrichten, spieren en botten; het viscerale stelsel met de ingewanden en hun vliezen en het craniosacrale stelsel met de minimale beweging van schedelbotten en hersenvliezen.

Tenslotte probeert de osteopaat met een behandeling de zenuwgeleiding en doorbloeding te optimaliseren zodat het lichaam zichzelf beter kan genezen. Zo kan bijvoorbeeld een blokkade van de zesde borstwervel een gestoorde zenuwgeleiding geven naar de maag en kunnen maagproblemen ontstaan. Dit alles is wetenschappelijk gefundeerd.

Verloop van behandeling

Een osteopathische behandeling bestaat uit gemiddeld 45 a 60 minuten, waarbij in een eerste consult een uitgebreide anamnese gebeurt. In dit uitgebreid vraaggesprek probeert de osteopaat een eerste indruk te krijgen van uw klacht en uw voorgeschiedenis. In een onderzoek wordt allereerst onderzocht als osteopathie een indicatie is voor u of als u doorverwezen moet worden naar een arts voor eventueel verder onderzoek.

Vervolgens gebeurt er een bewegingsonderzoek. Dit beperkt zich niet enkel tot uw klachtenregio. Met zijn ogen en handen lokaliseert de osteopaat de klacht en de oorzaak.

Na de anamnese en het uitgebreide bewegingsonderzoek weet de osteopaat wat het probleem is en hoe het wordt veroorzaakt. In de behandeling worden verschillende technieken gebruikt variërend van korte manipulaties tot zachte rekkingen of viscerale technieken. Alle technieken worden uiterst zorgvuldig en veilig toegepast!

Na de behandeling volgt een korte nabespreking en wordt eventueel nog wat thuisadvies gegeven. Gemiddeld vraagt het 3 tot 5 behandelingen eer de klacht is hersteld, naargelang de klachten van acute of chronische aard zijn.

Hebt u vragen of een osteopatische behandeling voor u kan helpen, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Indicaties